RIADITEĽSKÉ VOĽNO

riaditeľské voľno 2. 12. 2022

V súlade s § 3 ods. 9 vyhlášky MS SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách                               […]

Riaditeľské voľno

Oznámenie riaditeľské voľno

OZNÁMENIE Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a v. r. riaditeľka školy vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov znení neskorších prepisov a § 3 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, […]

Literárne talenty 2022

V tomto školskom roku sme sa po dlhšom čase opäť zapojili do regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov, a to zásluhou nášho žiaka Tomáša Pančuru. Jeho koníčkom je písanie poézie, preto do súťaže Literárne talenty 2022 poslal svoje básne Temný svet, Priateľstvo a Plavba do neznáma. Vyhodnotenie sa konalo 29. júna 2022 vo Vihorlatskej knižnici v Humennom, ktorá toto podujatie […]