RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Publikované:

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Pre študentov
riaditeľské voľno 2. 12. 2022

V súlade s § 3 ods. 9 vyhlášky MS SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

                                                                      Vás týmto informujem

o poskytnutí riaditeľského voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov z prevádzkových dôvodov na deň 5. decembra 2022 (prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Mierová, Medzilaborce).

 

Medzilaborce 1. december 2022

Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka Sojenej školy Medzilaborce