„NAVŽDY SA ZACHOVÁ…“

Publikované:

„NAVŽDY SA ZACHOVÁ…“

Informácie
ilustracny stužkova slavnost

Klasická stužková to síce nebola, ale aj tak na 25. november 2022 budeme určite dlho spomínať. V tento deň v reštaurácii Bueno sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek žiakom IV. G triedy.

Náš intelekt nám napovedal, aby sme si zvolili práve takúto formu preberania zelených stužiek nádeje, ktoré nás budú sprevádzať až po dni maturitných skúšok. Možnože sme si nechceli nasadiť nejakú pomyselnú masku, ktorá nám neprislúcha, a tak v snahe pridržiavať sa slov básnika Júliusa Lenku „…posledná stužková je prvý váš ples..“ sa tváriť akosi neprirodzene.

Ani to však nezmenilo nič na skutočnosti, že sme tam všetci stáli v plnej svojej kráse ako hrdí budúci maturanti gymnaziálnej triedy Spojenej školy v Medzilaborciach a v mysli sme spomínali a rekapitulovali svoje doterajšie zisky a straty.

Na oficiálnej časti sa zúčastnili aj rodičia, pre ktorých sme si pripravili slávnostný nástup pod choreografickým vedením pána učiteľa Vladimíra Tarču. Pre všetkých zúčastnených to bol plnohodnotný zážitok ako na klasickej stužkovej. Nechýbali ani tradičné príhovory, ktoré boli nielen pre rodičov, ale aj pre nás žiakov veľmi emočnými chvíľami, počas ktorých nie jeden z nás zadržiaval slzy na krajíčku. Slávnosť sme zavŕšili spoločnou večerou.

Všetci veríme, že symbolické zelené stužky nám skutočne prinesú želané šťastie pri maturitných skúškach k spokojnosti všetkých – nás, učiteľov i rodičov.

Milan Mihalič, IV. G