Literárne talenty 2022

Publikované:

Literárne talenty 2022

Pre študentov
0005

V tomto školskom roku sme sa po dlhšom čase opäť zapojili do regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov, a to zásluhou nášho žiaka Tomáša Pančuru. Jeho koníčkom je písanie poézie, preto do súťaže Literárne talenty 2022 poslal svoje básne Temný svet, Priateľstvo a Plavba do neznáma.

Vyhodnotenie sa konalo 29. júna 2022 vo Vihorlatskej knižnici v Humennom, ktorá toto podujatie organizuje už vyše 40 rokov. Odborná porota samostatne hodnotila poéziu a prózu v 4 vekových kategóriách.  Veľmi nás potešilo, že v kategórii stredných škôl Tomáš Pančura získal čestné uznanie a jeho básne vyšli v zborníku prác účastníkov Literárnych talentov 2022. Profesor Marián Andričík z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa ako porotca o jeho tvorbe vyjadril slovami: „Za zmienku stoja tonalitou pomerne temné texty Tomáša Pančuru, medzi ktorými vyniká báseň Priateľstvo so symbolicky sugestívnou atmosférou.“

Dúfame, že Tomáš sa bude naďalej venovať písaniu poézie a jeho literárna tvorba osloví porotcov aj v ďalších ročníkoch Literárnych talentov.

Mgr. Miroslava Gičová