ÚČELOVÉ CVIČENIE NA OCHRANU ČLOVEKA A PRÍRODY

účelové cvičenie

Účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody sa realizuje každoročne pre žiakov 1. a 2. ročníkov. Poskytuje im teoretické a praktické poznatky potrebné na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných okolností ohrozujúcich človeka a okolité prostredie. V tomto duchu sa nieslo aj 1. a 3. účelové cvičenie, ktoré absolvovali naši prváci a druháci 29. […]

ÚČELOVÉ CVIČENIE

ilustračné foto

Žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali 29. mája 2023 účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody. Hneď zrána sa vybrali na Kýčeru. Po túre si dopriali oddych pri ohni spojený s opekaním špekáčikov. Potom nasledovali praktické ukážky týkajúce sa poskytovania prvej pomoci, strelecká príprava či topografia. Počasie im prialo, čo umocnilo zážitok žiakov z pohybu […]

„CITRÓNY A POMARANČE“ NA SVAHU

ilustračné foto lyžiarsky výcvik

Žiaci 1. a 2. ročníka  absolvovali 13. – 17. marca lyžiarsky výcvik v stredisku Drienica Lysá pri Sabinove, ktorého cieľom bolo získať pozitívny vzťah k tomuto bielemu športu. Ubytovaní boli v hoteli Javorná vzdialenom 100 metrov od svahu. V nádhernom prostredí si žiaci teoreticky a prakticky osvojovali pravidlá bieleho kódexu a základy zjazdového lyžovania pod […]

PLAVECKÝ VÝCVIK

Koláž obrázkov z plaveckého výcviku

V dňoch  8. – 11. novembra 2022 žiaci 2. ročníka absolvovali plavecký výcvik v Snine. Na plávarni sa zdokonaľovali v základných plaveckých spôsoboch, a to prsia, kraul a znak. Hlavným cieľom bolo, aby dané štýly zaplávali správnou technikou na vzdialenosť 100 m, čo takmer všetci žiaci úspešne zvládli. Nechýbali ani súťaže, či hry vo vode. […]