MESIAC KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Publikované:

MESIAC KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Informácie
ilustračný obrázok kybernetická bezpečnosť

Narastajúci počet kybernetických útokov v zahraničí, ale aj na Slovensku viedol Európsku úniu k tomu, aby mesiac október vyhlásila za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Vzhľadom na to naša škola 21. októbra pripravila pre žiakov prvého ročníka prednášku zameranú na danú problematiku.

Učiteľ informatiky zapojil žiakov aj do rôznych aktivít.  Najprv vyplnili elektronický dotazník. Jeho cieľom bolo zistiť, akým činnostiam sa žiaci na internete venujú a koľko hodín denne sú online aktívni. Na základe zistených údajov spoločne diskutovali nielen o možných hrozbách internetu, ale aj o jeho bezpečnom používaní, najmä ak ide o sociálne siete.

Na záver žiaci vypracovali online test na identifikáciu podvodných správ na internete. Uvedomili si, že je veľmi dôležité pozorne uvažovať a kriticky myslieť, kým kliknú na nejaký odkaz na internetovej stránke alebo v e-mailovej správe.

 

Ing. Stanislav Murdzik