BESEDA SO ZLATICOU KOŽINOVOU

Publikované:

BESEDA SO ZLATICOU KOŽINOVOU

Besedy
Beseda so Zlaticou Kožinovou

Dňa 27. 10. 2022 sa žiaci II. A a II. B zúčastnili na besede s Mgr. Zlaticou Kožinovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom. Druháci si vypočuli odbornú prednášku na tému Hygiena rúk, prevencia COVID. Potom lektorke kládli množstvo otázok. Počas diskusie si svoje skúsenosti s kovidom  dávali do súvislosti s odborným výkladom, a tak sa opäť o malý krôčik posunuli vpred v boji s týmto novodobým ochorením.

 

Ing. Zdenka Vladyková