NÁVŠTEVA VOJNOVÉHO CINTORÍNA Z PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Publikované:

NÁVŠTEVA VOJNOVÉHO CINTORÍNA Z PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Exkurzie
ilustračné foto

Dňa 13. 10. 2022 žiaci IV. A triedy navštívili vojnový cintorín z 1. svetovej vojny v Medzilaborciach. Pri prehliadke hrobov a pamätníka si pripomenuli, že hrôzy 1. svetovej vojny neobišli ani územie dnešného severovýchodného Slovenska. Boje v Karpatoch si vyžiadali nesmierne utrpenie a obrovské straty nielen na životoch vojakov, ale aj civilného obyvateľstva. Spôsobili takisto veľké materiálne škody.

Mgr. Marián Mazanec