Európsky deň jazykov

Z iniciatívy  Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje už vyše 20 rokov. Pripomenuli si ho aj žiaci našej školy v dňoch 26.-27. septembra. Učiteľka anglického jazyka pripravila pre žiakov rôzne hry a aktivity, pri ktorých si overovali svoje vedomosti z anglického jazyka. Úlohy boli zamerané na gramatiku, tvorbu dialógov či rozprávanie príbehov […]

Európsky deň jazykov

Žiaci študijných odborov si pripomenuli 27. a 28. septembra 2021 Európsky deň jazykov. Učiteľka anglického jazyka Jana Čabalová formou hier a zábavných aktivít viedla žiakov k prehlbovaniu vedomostí z anglického jazyka. V úvode zdôraznila význam cudzích jazykov vo svete a v živote každého jednotlivca. Potom nasledovali rôzne aktivity, pri ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoju šikovnosť […]