Európsky deň jazykov

Z iniciatívy  Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje už vyše 20 rokov. Pripomenuli si ho aj žiaci našej školy v dňoch 26.-27. septembra.

Učiteľka anglického jazyka pripravila pre žiakov rôzne hry a aktivity, pri ktorých si overovali svoje vedomosti z anglického jazyka. Úlohy boli zamerané na gramatiku, tvorbu dialógov či rozprávanie príbehov v stanovenom časovom limite na vyžrebovanú tému.

Cieľom  podujatia bolo zdôrazniť význam cudzích jazykov  v živote každého človeka.

 

Ing. Jana  Čabalová