Európsky deň jazykov

Žiaci študijných odborov si pripomenuli 27. a 28. septembra 2021 Európsky deň jazykov. Učiteľka anglického jazyka Jana Čabalová formou hier a zábavných aktivít viedla žiakov k prehlbovaniu vedomostí z anglického jazyka. V úvode zdôraznila význam cudzích jazykov vo svete a v živote každého jednotlivca. Potom nasledovali rôzne aktivity, pri ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoju šikovnosť a jazykové zručnosti.