IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Publikované:

IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Informácie
Deň študentstva

Oslavy Dňa študentstva sa stali bežnou súčasťou života našej školy. Hoci sa pár rokov nekonali, 16. novembra 2023 sme tradíciu opäť obnovili.

Podujatie odštartovalo školské rozhlasové vysielanie. Po ňom prišla hlavná časť osláv – imatrikulácia prvákov. Po slávnostnom príhovore sme oficiálne prijali prvákov do cechu študentského. Nechýbal ani slávnostný sľub našich „ucháľov“.

Oslavy vyvrcholili volejbalovým turnajom, kde si zmerali sily žiaci a učitelia.

Mgr. Marián Mazanec