ANGLIČTINÁR ROKA

Publikované:

ANGLIČTINÁR ROKA

Súťaže
ilustračne

Dňa 16. novembra 2023 sa v našej škole uskutočnila online súťaž  Angličtinár roka /Best in English/. Súťaž bola určená pre žiakov stredných škôl a gymnázií vo veku od 15 do 19 rokov. Test z anglického jazyka bol zostavený na úrovni B1 a trval 60 minút.

Súťaž absolvovalo 10 žiakov: Tibor Kostilník, Patrik Suchý, Emília Iškyová zo IV. A, Richard Jalč, Dávid Kurťak,  Andrej Sičák, Lea Fedorcová, Filip Bilý, Filip Steranka z III. A a Ján Novák z II. A.

Úlohy v teste boli zamerané na gramatiku, slovnú zásobu a počúvanie s porozumením. Test bol náročný, a preto nás veľmi potešilo,  že traja žiaci dosiahli pomerne vysoký počet bodov:

Richard Jalč – 63, Lea  Fedorcová – 53,  Filip  Steranka – 52,5 z celkového počtu 126 bodov.

Táto súťaž je pre žiakov veľkým prínosom, lebo si môžu overiť svoje vedomosti z anglického jazyka a zistiť, kde sú ich nedostatky. Dúfam, že sa budú neustále zlepšovať a na budúci rok nás opäť milo prekvapia svojimi výsledkami.

Ing. Jana Čabalová