DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Publikované:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Informácie
Deň otvorených dverí

Dňa 21. novembra 2023 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Návštevníkov sme privítali v budove školy na teoretickom vyučovaní. V novej oddychovej zóne sme im predstavili odbory, ktoré môžu u nás študovať. Žiaci základných škôl sa potom presunuli do odborných učební a učební všeobecnovzdelávacích predmetov, a tak mohli získať lepšiu predstavu o tom, ako to u nás v škole prebieha na vyučovaní. Veľmi ich zaujali ukážky programovania CNC strojov či 3D tlače.  Taktiež si vyskúšali virtuálnu realitu, simulovanie logických obvodov, praktické zapojenia a merania v slaboprúdovej elektrotechnike, prácu v podnikateľskej oblasti či tvorbu reklamných materiálov na plotri. Deviatakom sme predstavili aj nové chemické laboratórium a kresliareň.

Na odbornom výcviku žiaci ZŠ navštívili kadernícky salón a dielne našich stolárov, strojárov a krajčírok vybavené modernými strojmi a prístrojmi.

Program DOD bol zaujímavý a naši hostia sa určite nenudili. Veríme, že naša škola a nami ponúkané odbory sa im natoľko zapáčili, že sa od budúceho roka stanú jej súčasťou.

Ing. Martina Jurcaková