ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Publikované:

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Súťaže
Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 29. novembra 2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V celoslovenskom meradle to bol už 34. ročník súťaže, ktorá je venovaná podpore talentovanej mládeže pod záštitou Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, kde jej vyhlasovateľom je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V tomto školskom roku sme opäť  oslovili jednotlivých žiakov a vytvorili tak tím deviatich najtalentovanejších žiakov v rámci predmetu anglický jazyk. Svoje vedomosti a zručnosti  si otestovali prostredníctvom rôznych úloh a cvičení. Body získavali za čítanie a počúvanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu a ústnu  konverzáciu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 2 A – mladší žiaci a 2D – starší žiaci.

Súťažiaci premenili svoje vedomosti na body (max. 70) a tu sú ich výsledky:

Kategória 2A

  1. Ján Hinďoš    /II.A/     60,5
  2. Samuel Hricko /II.A/   57,00
  3. Tomáš Šmiga /II.A/     33,1
  4. Daniel Ličko /II.A/       24,00

Kategória 2D

  1. Tibor Kostilník / IV.A/  66,00
  2. Richard Jalč  /III.A/      45,85
  3. Filip Bilý /III.A/              39,70
  4. Dominik Čonka /III. A/ 36,90
  5. Filip Zavacký /III.A/       20,15

 

Ján Hinďoš  a Tibor Kostilník  postúpili  do okresného kola, ktoré sa bude konať  17. januára 2024.

Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov a dúfame, že i táto olympiáda prispela k ich ďalšej motivácii pri štúdiu anglického jazyka.

 

Ing. Jana Čabalová