MLADÝ REMESELNÍK

Publikované:

MLADÝ REMESELNÍK

Súťaže
Mladý remeselník

Dňa 15. novembra 2023 sa naši žiaci zúčastnili na súťaži zručnosti Mladý remeselník 2023/2024 v Prešove. V priestoroch SOŠ technickej sa stretli s ďalšími súťažiacimi z Prešovského,  Košického a Nitrianskeho kraja.

Súťažilo sa v učebných odboroch murár a stolár v duchu hesla Remeslo má zlaté dno. Našu školu reprezentovali dvaja nádejní stolári Martin Bober a Ján Hangurbadžo pod vedením Mgr. Slavomíra Čerevku. Najprv absolvovali teoretickú časť. V rámci praktickej časti ich úlohou bolo zhotoviť drevený sklápací stolík. Spomedzi ôsmich súťažných družstiev sa naši zruční stolári umiestnili na peknom 4. mieste. Zo súťaže odchádzali s dobrými pocitmi a dojmami, ale hlavne získali nové skúsenosti a zručnosti. Taktiež si odniesli hodnotné ceny.

Veríme, že títo šikovní stolári budú reprezentovať našu školu aj medzilaborský región na Mladom remeselníkovi aj nabudúce.

Mgr. Slavomír Čerevka