Európsky deň jazykov

Vyhľadávanie

Školský rok

Kategórie

Z iniciatívy  Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje už vyše 20 rokov....
Žiaci študijných odborov si pripomenuli 27. a 28. septembra 2021 Európsky deň jazykov. Učiteľka anglického jazyka...