WORKSHOP UČITEĽOV V TATRANSKEJ LESNEJ

Publikované:

WORKSHOP UČITEĽOV V TATRANSKEJ LESNEJ

Informácie
workshope

Naši učitelia  Martina Jurcaková, Stanislav Murdzik a Miroslava Gičová sa v dňoch 7. – 8. novembra  2022 zúčastnili v Tatranskej Lesnej na workshope. Spolu s kolegami z ďalších stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja sa vzdelávali v oblasti marketingu. Cenné poznatky získali najmä v rámci tvorby kvalitného obsahu webovej stránky školy.

Mgr. Miroslava Gičová