MESIAC KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

ilustračný obrázok kybernetická bezpečnosť

Narastajúci počet kybernetických útokov v zahraničí, ale aj na Slovensku viedol Európsku úniu k tomu, aby mesiac október vyhlásila za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Vzhľadom na to naša škola 21. októbra pripravila pre žiakov prvého ročníka prednášku zameranú na danú problematiku. Učiteľ informatiky zapojil žiakov aj do rôznych aktivít.  Najprv vyplnili elektronický dotazník. Jeho cieľom bolo […]