SENIORI A JUNIORI NA SÚŤAŽI IBOBOR

Publikované:

SENIORI A JUNIORI NA SÚŤAŽI IBOBOR

Súťaže
ibobor 2022

Hlavným cieľom informatickej súťaže iBobor je zvýšiť  záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov a iniciovať  intenzívnejšie a kreatívnejšie používanie moderných technológií pri učení sa.

Na tejto súťaži v dňoch 8. a 10. novembra 2022 nechýbali ani  žiaci našej školy.  Svoje vedomosti a zručnosti preukázali pri riešení  zaujímavých úloh, a to v 2 kategóriách.

V utorok 8. 11. 2022 sa do kategórie Senior zapojilo celkovo 5 918 súťažiacich z 3. – 4. ročníkov stredných škôl. Seniormi z našej školy boli  18 žiaci z III.A, IV.A a IV.G triedy. Najlepšie si s úlohami poradili Matej Pinko, Lukáš Pirnik, Vladimír Pirnik a Michal Gojdič.

V kategórii Junior, ktorá je pre žiakov 1. – 2. ročníka stredných škôl, súťažilo vo štvrtok 10. 11. 2022 celkovo 11 644 súťažiacich. Z našej školy sa do tejto kategórie zapojilo 17 žiakov z I.A, I.B, II.A  a II.B triedy. Z juniorov  najviac bodov získali Ján Hinďoš, Asare Kwadwo, Bohdan Rybachenko a Martin Bober.

Ing. Slavka Fufaľová