NA MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM

Publikované:

NA MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM

Exkurzie
ilustračný obrazok

Žiaci III. A triedy navštívili 9. novembra 2022 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Podujatie, ktoré organizovala Obchodná akadémia na Watsonovej ulici v Košiciach, sa konalo v Spoločenskom pavilóne. Partnermi boli Košický samosprávny kraj, Nadácia VSE, ŠIOV a Metro.

Na veľtrhu sa prezentovalo 19 cvičných firiem. Keďže tretiaci boli prvýkrát na tomto podujatí, prechádzali jednu firmu za druhou. Všetky boli pre nich zaujímavé svojimi nápadmi a kreatívnosťou. Žiačka Emília Iškyová sa vyjadrila k firemným stánkom slovami: „Najviac nás zaujala cvičná firma s názvom Rožky na rožku, s.r.o., ktorá ponúkala veľmi chutné pečivo. Taktiež nás oslovila firma STREET WEAR, s.r.o., ktorá prišla s nápadom personifikácie vlastného oblečenia, aby sme si nemuseli stále kupovať nové veci. Tento nápad je veľmi prospešný hlavne pre naše životné prostredie.“

Na veľtrhu naši tretiaci získali nové poznatky a skúsenosti, ktoré určite využijú pri práci vo vlastnej cvičnej firme.

Tibor Kostilník , III. A