ODŠTARTOVALI SME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Publikované:

ODŠTARTOVALI SME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Informácie
ilustračné foto otvorenie školského roka

Nástup žiakov vo vestibule, hymna Slovenskej republiky, slávnostný príhovor riaditeľky školy. Takto tradične sme odštartovali nový školský rok. Kým dôjdeme do cieľa, čaká nás 10 mesiacov aktívnej práce na poli výchovy a vzdelávania. Ten čas si určite spríjemníme rôznymi mimoškolskými aktivitami, besedami, súťažami či exkurziami. Taktiež pre žiakov sú pripravené triedy  s modernou didaktickou technikou, na odbornom výcviku zase dielne s novými strojmi a zariadeniami.

Veríme, že nás čaká úspešný školský rok 2023/2024!