BEH MESTA MEDZILABORCE

Publikované:

BEH MESTA MEDZILABORCE

Súťaže
Beh mesta Medzilaborce

V našom meste sa  13. septembra 2023 opäť konalo športové podujatie Beh mesta Medzilaborce. Na ihrisku pri amfiteátri súťažili deti a žiaci zo všetkých typov medzilaborských škôl. Preteky riadil organizačný výbor na čele s Ing. Vladislavom Višňovským, primátorom mesta.

Účastníci podujatia boli rozdelení do viacerých kategórií. Našim chlapcom sa v kategórii stredná škola darilo takto:

Žiaci 1. ročníka

1. Damián Čičvák

2. Vasyl Tsap

Žiaci 2. ročníka

1. Kristián Kanči

2. Daniel Ličko

Žiaci 3. ročníka

1. Filip Steranka

2. Marek Kanči

3. Dominik Čonka

Pretekári umiestnení na prvých troch miestach získali medaily a diplomy. Všetkým srdečne blahoželáme!

 

Mgr. Miroslav Vojník