Najlepší angličtinári postúpili do okresného kola

Publikované:

Najlepší angličtinári postúpili do okresného kola

Súťaže
ilustračné olympiáda ANJ

Desať žiakov našej školy prijalo výzvu otestovať svoje vedomosti a zručnosti na školskom kole Olympiády v anglickom jazyku 28. novembra 2022. Prostredníctvom cvičení, ktoré boli zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu a ústnu  konverzáciu, dostávali cenné body potrebné na postup do okresného kola. Maximálne mohli získať 70 bodov.

Poradie v kategórii 2A – mladší žiaci:

1. Filip  Bilý     / II. A/      62,95

2. Richard Jalč  / II. A/      49,3

3. Dominik Čonka / II. A/ 45,4

4. David Smolej  / II. A/    38,85

5. Filip  Zavacký / II. A/    30,8

Poradie v  kategórii 2B – starší žiaci:

1. Tomáš  Pančura  / III. A/  67,8

2. Samuel Lukačik /IV. G/   58,15

3. Milan  Mihalič   /IV. G/   55,9

4. Ján  Zalevskyj   /IV. G/   51,15

5. Lukáš  Pirník   /IV. G/     46,15

Najlepší angličtinári Filip  Bilý  a Tomáš Pančura postúpili do okresného kola, ktoré sa bude konať prezenčne 19. januára 2023.

Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť a dúfame, že i táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácii pri štúdiu tohto krásneho a zaujímavého jazyka.

Ing. Jana Čabalová