NA EXKURZII V HASIČSKOM ZBORE

Publikované:

NA EXKURZII V HASIČSKOM ZBORE

Exkurzie
Ilustračné foto Exkurzia

Mechanici počítačových sietí zo IV. A triedy sa vybrali 28. apríla 2023 na odbornú exkurziu. Navštívili Hasičský a záchranný zbor v Medzilaborciach.

Najprv žiaci absolvovali odbornú prednášku na  tému Optické siete a významná práca pracovníkov Hasičského a záchranného zboru v Medzilaborciach. Prednáška bola zaujímavá, pútavá, s praktickým predvedením. Žiaci získali poznatky v oblasti čo najrýchlejšej komunikácie prijímania a odosielania veľmi súrnych správ a zároveň vedomosti náležiace vysokej fyzickej, duševnej a technickej vybavenosti všetkých členov  zboru pri plnení pracovných úloh.

Exkurzia sa viedla v uvoľnenej atmosfére a žiakom priniesla nielen nové poznatky danej problematiky, ale aj dobrý emočný zážitok.

Ing. Štefan Veľas