2. KOLO SÚŤAŽE ODBORNEJ ZRUČNOSTI

Publikované:

2. KOLO SÚŤAŽE ODBORNEJ ZRUČNOSTI

Súťaže
Ilustračné foto

Dňa 27. apríla 2023 sa v našej škole konalo 2. kolo súťaže odbornej zručnosti žiakov IV. A triedy v odbore mechanik počítačových sietí. Žiaci  svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti predviedli v súťažnej úlohe Diagnostika a oprava metalickej počítačovej LAN siete.

Najlepšie výsledky dosiahol žiak Marko Halajčík. Na ďalších pozíciách sa umiestnili Tomáš Kocan (2. miesto) a  Adam Fejko (3. miesto).

Súťaž prebiehala v dobrej a uvoľnenej atmosfére, pričom si žiaci upevnili odborné vedomosti a zručnosti v uvedenej problematike. Verím, že ešte lepšie výsledky dosiahnu na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, a k tomu im prajem veľa zdaru.

Ing. Štefan Veľas, majster odborného výcviku