MODRÝ GOMBÍK

Publikované:

MODRÝ GOMBÍK

Informácie
ilustračné foto modrý gombík

Slovenská nadácia pre UNICEF aj tento rok organizovala verejnú zbierku s názvom Modrý gombík 2023, ktorá prebiehala od 15. do 21. mája. Za našu školu sa do zbierky zapojili druháci Filip Steranka a Filip Zavacký. V uliciach mesta Medzilaborce vyzbierali finančné prostriedky v hodnote 123,25 €, ktoré budú venované na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, ochranu ľudských práv, zdravia, životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania, telovýchovy a na podporu práce s deťmi. Čistý výnos bude na území Slovenskej republiky použitý v rámci programov zameraných na zlepšenie duševného zdravia.

V zahraničí pôjde finančná pomoc zo zbierky prioritne do krajín oficiálnej pomoci SR – Južný Sudán, Keňa, Afganistan, Ukrajina a krajiny Blízkeho východu – Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria. Výnos zbierky bude určený na podporu programov UNICEF Humanitarian Action for Children.

Mgr. Marián Mazanec, koordinátor zbierky