Európsky deň jazykov

Z iniciatívy  Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje už vyše 20 rokov. Pripomenuli si ho aj žiaci našej školy v dňoch 26.-27. septembra. Učiteľka anglického jazyka pripravila pre žiakov rôzne hry a aktivity, pri ktorých si overovali svoje vedomosti z anglického jazyka. Úlohy boli zamerané na gramatiku, tvorbu dialógov či rozprávanie príbehov […]