EXPERT GENIALITY SHOW

Publikované:

EXPERT GENIALITY SHOW

Súťaže
Expert geniality show

Expert geniality show patrí už k tradičným súťažiam v našej škole. Žiaci majú možnosť overiť si svoje znalosti z rôznych oblastí, možno aj preto je celkom obľúbená.

V tomto roku sa show konala 28. novembra 2023. Súťažilo 6 žiakov: druháci Ján Hinďoš, Tomáš Šmiga a  tretiaci Richard Jalč, Filip Zavacký, Dominik Čonka, Filip Bilý. Každý z nich si vybral dve súťažné témy. Hlavnú tému mali všetci spoločnú, a to Do you speak English? Ako druhú tému žiaci preferovali najmä Góly, body, sekundy. No našli sa aj takí, ktorých zaujali  Tajomstvá prírody a Mozgolamy. Súťažilo sa v príjemnej atmosfére. Náročnosť úloh bola primeraná veku.

Dňa 21. decembra 2023 sme sa dozvedeli oficiálne výsledky. K trom najlepším v rámci našej školy sa zaradili:

Ján Hinďoš – 89 bodov, Richard Jalč – 72 bodov a Dominik Čonka – 60 bodov.

Táto súťaž je pre žiakov veľkým prínosom, lebo si môžu overiť svoje zručnosti nielen z anglického jazyka, ale aj iných oblastí, ktoré si zvolia. Dúfam, že sa budú neustále zlepšovať a na budúci rok nás opäť milo prekvapia.

Ing. Jana Čabalová