Plán práce Rady školy pri Spojenej škole v Medzilaborciach na rok 2022