Dodatok č. 2 k Školskému poriadku – platný od 5.6.2024