WORKSHOP ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Publikované:

WORKSHOP ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Informácie
workshope

V dňoch 9. – 10. novembra 2022 sa odborní zamestnanci našej školy Mgr. Marián Mazanec (výchovný poradca),  Mgr. Lucia Tkačinová (školský špeciálny pedagóg) a Mgr. Jozefína Machejová (pedagogický asistent) zúčastnili na praktickom workshope, ktorý bol zameraný na vzdelávanie žiakov s rozmanitými potrebami. Spolu s odbornými zamestnancami ďalších štyroch škôl z PSK si navzájom vymieňali skúsenosti s cieľom  skvalitniť odbornú činnosť v školách.

Mgr. Lucia Tkačinová