UČÍME SA EFEKTÍVNE?

plagát s obsahom besedy

Odpoveď na otázku Učíme sa efektívne? hľadali naši žiaci na besede 4. 11. 2022 so špeciálnou psychologičkou MSc. Monikou Uramovou. Lektorka sa venovala prvákom a štvrtákom, pričom im poskytla cenné rady, ako zvládnuť väčší objem učiva, či už pri príprave na maturitnú skúšku v prípade žiakov IV. A a IV. G, alebo pri adaptácii na […]