SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

Publikované:

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

Informácie
ilustračné foto ukončenie školského roka

Nastal deň, na ktorý čakali nielen žiaci, ale aj učitelia. Deň, ktorý uzatvoril ďalšiu kapitolu nášho stredoškolského života.

Žiaci, nastúpení vo vestibule školy, sa v školskom roku 2022/2023 stretli poslednýkrát. V tejto slávnostnej chvíli si vypočuli slová riaditeľky školy, ktorá sa vo svojom príhovore poďakovala všetkým prítomným za vykonanú prácu na poli výchovy a vzdelávania.  Nechýbalo ani odovzdávanie vecných odmien žiakom za výborný prospech či reprezentáciu školy. Po odznení študentskej hymny Gaudeamus igitur žiaci odišli do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia. Potom už našim dievčatám a chlapcom nič nebránilo tešiť sa na dlho očakávané chvíle letných prázdnin, chvíle voľna, oddychu, relaxu.

Želáme všetkým príjemné letné dni, plné radosti a slnečnej pohody.

Dovidenia v novom školskom roku 2023/2024!

Mgr. Miroslava Gičová