ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Publikované:

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Súťaže
ilustračné olympiáda ľudských práv

Na Slovensku je Olympiáda ľudských práv postupová súťaž s 25-ročnou tradíciou. Rozvíja tvorivosť, komunikačné a prezentačné zručnosti, techniky argumentácie a pomáha mladým ľuďom formovať si vlastný názor. Aktivity o ľudských právach prispievajú k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Olympiáda prebieha cez školské a krajské kolá, vrcholí celoslovenským kolom a je určená všetkým žiakom, ktorí prejavia o ňu záujem. V našej škole sme súťaž realizovali formou testu v triednych kolách  od 7. do 9. decembra 2022.  Úlohy boli zamerané na nosnú tému aktuálneho ročníka: ZÁPAS ZA MIER, DEMOKRACIU, ĽUDSKÉ PRÁVA POKRAČUJE. V konkurencii 36 žiakov sa najviac darilo jednotlivcom z I. A, IV. G a IV. A triedy. Vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční počas vianočného rozhlasového vysielania.

Mgr. Monika Stirčáková, koordinátorka výchovy pre ľudské práva