Projekt skvalitnenia odborného vzdelávania

O projekte

 


Aktivita I.

 


Aktivita II.

 


Aktivita III.

 


 

Aktivita IV.

 


Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Slovenské centrum cvičných firiem organizuje každoročne Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave. Hlavným organizačným a odborným garantom tohto podujatia je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Táto aktivita je pre každú cvičnú firmu vyvrcholením jej činnosti. Účasť na veľtrhu je príležitosťou reprezentovať v priestore reálneho výstaviska svoju cvičnú firmu a zároveň aj školu, na ktorej pôsobí.

Túto príležitosť využili prvýkrát aj naši študenti zo Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach a reprezentovali svoju školu na 17. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave s cvičnou firmou Andy Tour, s.r.o. Na tomto podujatí, ktoré sa konalo 25. – 26. 11. 2014 v Národnom tenisovom centre,  žiaci z odboru obchodná akadémia mali možnosť vyskúšať si v priamom styku so zákazníkmi cvičnej firmy všetko, čo sa naučili.

Veľtrh cvičných firiem je miesto, kde sa sústreďuje prezentácia produktov cvičnej firmy vo výstavnom stánku.  Andy Tour, s. r. o., je cestovná kancelária, ktorá  ponúkala zaujímavé pobyty v regióne Medzilaboriec a okolí. Študenti veľmi dobre reprezentovali svoju cvičnú firmu, čoho výsledkom je aj získanie ocenenia. Zo zúčastnených 71 firiem v  kategórii Naj… elektronická prezentácia získali skvelé 2. miesto. Toto ocenenie je pre nich nielen odmenou za vykonanú prácu, ale  aj  veľkou motiváciou do ďalšej činnosti. „Veľmi som sa potešila a je to pre mňa výzva,“ vyjadrila svoje pocity Žaneta Buberová, ktorá prezentovala firmu v anglickom jazyku. Mirka Lesniková, ktorá prezentovala firmu v slovenskom jazyku, reagovala na umiestnenie slovami: „Nesmieme sa s tým  uspokojiť, ale musíme na sebe pracovať ďalej.“ Aj ostatní členovia firmy prispeli k úspešnej reprezentácii svojej školy.

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme ďalšie úspechy.

Ing. Anna Libáková

 


Príprava pedagógov ekonómie