KROS

2015/2016

Do činnosti v projekte KROS – podpora škôl pod vedením Ing. A. Fecákovej sa v školskom roku 2015/2016  aktívne zapojili žiaci druhého, tretieho  a štvrtého ročníka odboru obchodná akadémia /ide o žiakov, ktorí sa už učia predmet účtovníctvo a aplikovanú informatiku/.

Činnosť v projekte a jeho aktivity boli organizované podľa vopred vypracovaného plánu. Účasť na jednotlivých aktivitách  bola  výborná.

Študenti absolvovali dve súťaže Olympiády Mladý účtovník na školskej úrovni. Prvá sa realizovala s použitím účtovníckeho softvéru pre žiakov III. A triedy. Absolútnou víťazkou sa stala Anna Hlohincová vo všetkých troch účtovníckych programoch – ALFA, OLYMP, OMEGA. Na druhom mieste skončil Daniel Harbist.

14. júna 2016 sme uskutočnili hlavné kolo súťaže OLYMPIÁDY MLADÝ ÚČTOVNÍK. Zúčastnili sa ho žiaci II. A a  III. A triedy. Cieľom tohto kola bolo získanie titulu MLADÝ ÚČTOVNÍK SOŠ Andyho Warhola 2016. Titul nakoniec získala Rebeka Chalachanová z II. A triedy s plným počtom bodov. Na 2. mieste skončil Daniel Harbist. Na 3. mieste sa umiestnila Anna Hlohincová.

Najúspešnejšou triedou ako celok bola III. A s priemerným počtom získaných bodov 36 z päťdesiatich. Trieda II. A v priemere získala na jedného súťažiaceho 30 bodov a skončila na druhom mieste ako kolektív. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkou odmenou.

Okrem súťaže Mladý účtovník všetky aktivity v projekte KROS smerovali k tomu, aby žiaci splnili náročné kritériá prideľovania certifikátov. Nakoniec certifikáty získali študenti IV. A triedy podľa platných požiadaviek na úroveň ich vedomostí a zručností:
3 žiaci získali certifikát OMEGA  – podvojné účtovníctvo,
8 žiaci získali certifikát OLYMP – mzdy na PC,
8 žiaci získali certifikát ALFA – jednoduché účtovníctvo.

Certifikáty boli slávnostne udelené maturantom pri odovzdávaní maturitných vysvedčení v MMUAW v Medzilaborciach.

Celkove sa naplnili očakávania  v aktivitách študentov v projekte KROS  a ako koordinátor tejto činnosti na škole vyjadrujem svoje osobné uspokojenie.

Ing. Anna Fecáková

 


2018/2019

Do činnosti v projekte KROS – podpora škôl pod vedením Ing. A. Fecákovej sa v školskom roku 2018/2019 zapojili žiaci tretieho a štvrtého ročníka v odbore obchodná akadémia (ide o žiakov, ktorí sa už učia predmet účtovníctvo a aplikovanú informatiku).

Činnosť v projekte a jeho aktivity boli organizované podľa vopred vypracovaného plánu. Účasť na jednotlivých aktivitách bola priemerná.

V rámci činnosti boli v projekte prevedené dve súťaže Olympiády Mladý účtovník na školskej úrovni: prvá s použitím účtovníckeho softvéru pre žiakov IV. A triedy, druhá pre žiakov III. A triedy v rámci predmetu aplikovaná informatika (jún 2019, spolu 6 vyučovacích hodín). Finálové kolo súťaže sa uskutočnilo 19.06.2019 podľa plánu. Absolútnou víťazkou Olympiády Mladý účtovník 2019 sa stala Tiffany Pristašová vo všetkých troch účtovníckych programoch – ALFA, OLYMP, OMEGA.

18. a 19. júna 2019 sme uskutočnili hlavné kolo súťaže OLYMPIÁDY MLADÝ ÚČTOVNÍK. Zúčastnili sa na ňom iba žiaci III. A triedy – študenti z odboru obchodná akadémia. Cieľom tejto súťaže bolo súťaženie o titul MLADÝ ÚČTOVNÍK SOŠP Andyho Warhola 2019.

Žiaci III. A triedy získali v priemere 56 bodov z celkového počtu 70 bodov. V tomto školskom roku nemáme druhákov v odbore obchodná akadémia, súťaženie je iba v rámci triedy III.A.

Okrem súťaže Mladý účtovník všetky aktivity v projekte KROS smerovali k tomu, aby žiaci dosiahli certifikát od firmy KROS, aby splnili náročné kritériá prideľovania certifikátov po absolvovaní maturitných skúšok z teoretickej časti odborného predmetu a praktickej časti.

Nakoniec certifikáty získali študenti maturitnej IV. A triedy z odboru obchodná akadémia – podľa platných požiadaviek na úroveň ich vedomostí a zručností:
• certifikát OMEGA – podvojné účtovníctvo získali K. Gribová, K. Zozuľaková;
• certifikát OLYMP – mzdy na PC získali K. Gribová, K. Zozuľaková;
• certifikát ALFA – jednoduché účtovníctvo získali 3 študenti K. Gribová, K. Zozuľaková, D. Lopata.

Za praktickú časť maturitnej skúšky získali certifikáty OLYMP aj M. Romžová a S. Hupcejová.

Celkove sa naplnili očakávania v aktivitách študentov v projekte KROS a ako koordinátor tejto činnosti na škole vyjadrujem svoje osobné uspokojenie.

Ing. Anna Fecáková