Moja Família

Naša škola sa zapojila do tretieho ročníka vzdelávacieho projektu Moja Família.
Je bezplatným a nekomerčným projektom. Žiaci sa môžu vďaka nemu hravou formou dozvedieť zaujímavé informácie zo sveta rodinných financií a vyskúšať si aj starostlivosť o virtuálnu štvorčlennú rodinu. Projekt organizuje spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko. Je to program finančného vzdelávania, určený pre žiakov základných a stredných škôl. Jeho cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti na slovenských školách. Zapojením do projektu získame:výukové podklady a prednáškové materiály,externého lektora z radov spolupracovníkov OVB, on-line aplikáciu /internetovú hru Moja Família, ktorej súčasťou je aj znalostný test.

Finančné témy sú vytvorené tak, aby boli pre žiakov zaujímavé, praktické a primerané. Témy vychádzajú z bežného života a každodennej praxe. Účasť v projekte vedie žiakov k správnemu hospodáreniu s financiami a žiaci vďaka nemu dokážu zreálniť aj svoje požiadavky na rodičov.