Informatizácia regionálneho školstva

Uznesením č. 112 z 20.2.2008 bola vládou SR schválená stratégia informatizácie regionálneho školstva.

Cieľom stratégie je priblížiť v priebehu štyroch rokov slovenské školstvo k moderným európskym školám pripravujúcim žiakov pre vedomostnú spoločnosť. Stratégia stavia na troch pilieroch – obsah, ľudia a infraštruktúra. Na skvalitňovaní infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT) a na spôsobe vyučovania s podporou IKT bude škola viac zainteresovaná, pretože sa to premietne do jej hodnotenia kvality. Výrazným spôsobom sa zlepší súčasná počítačová gramotnosť učiteľov. Zároveň sa plošne rozšíri informačný systém v rezorte školstva s poskytovaním služieb dátového centra a školského intranetu.