POSLEDNÝ ZVONČEK

Publikované:

POSLEDNÝ ZVONČEK

Informácie
posledný zvonček

Štyri roky ubehli ako voda, a tak prišiel čas rozlúčky s našimi maturantmi. Posledný zvonček pre žiakov IV. G, IV. A a II. NŠ triedy bol v polovici mája symbolickým ukončením stredoškolského štúdia. Abiturienti sa rozlúčili s učiteľmi, žiakmi,  ale najmä s triednymi učiteľmi. Nechýbali ani úprimné slová vďaky celému pedagogickému zboru. V závere slávnostného aktu zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur.

Posledný zvonček síce zazvonil, ale štvrtáci sa so školou definitívne nelúčia. Už čoskoro ich čaká veľké finále pred skúšobnou maturitnou komisiou pri zelenom stole. Nuž držme im palce!