POKRAČOVANIE KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

Publikované:

POKRAČOVANIE KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

Besedy
ilustračné foto

Žiaci 2. ročníka sa v rámci kampane Červené stužky zúčastnili 16. decembra 2022 na dvoch prednáškach. Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ so sídlom v Humennom im odborne priblížila témy Prevencia HIV, AIDS a Následky predčasného sexuálneho života.

Ing. Zdenka Vladyková