BURZA INFORMÁCIÍ STROPKOV

Publikované:

BURZA INFORMÁCIÍ STROPKOV

Informácie
Burza informácii_23

Dňa 12. januára 2023 sa naša škola zúčastnila na Burze informácií, ktorú usporiadal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov v priestoroch kultúrneho strediska. Akcia bola zameraná na poskytovanie informačných a poradenských služieb pre žiakov základných škôl z okresov Stropkov, Svidník, Giraltovce a Medzilaborce s dôrazom na voľbu povolania.

Žiaci našej školy Marko Halajčik a Mária Divišová predstavili účastníkom podujatia študijné a učebné odbory, ktoré sa u nás otvárajú v školskom roku 2023/2024. Formou prezentácií, letákov a rozhovorov informovali návštevníkov o štúdiu, školských akciách a možnostiach uplatnenia sa absolventov na trhu práce.

Ing. Martina Jurcaková