BESEDA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Publikované:

BESEDA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Besedy
Beseda o zdravotnom poistení

Žiaci končiacich ročníkov sa stretli  na besede 24. a 30. januára 2023 s Ing. Alexandrom Boberom, riaditeľom pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Medzilaborciach. Náš hosť im poskytol cenné rady týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia v SR. Zameral sa aj na to, kto má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, aké sú  povinnosti poistencov a na to, kto a za akých okolností realizuje platby na zdravotné poistenie. V závere besedy poukázal aj na benefity zdravotných poisťovní. Žiakov zaujal napr. skupinový benefitný systém Peňaženka zdravia MAXI určený primárne rodinám a skupinám dobrých známych.

 

Mgr. Monika Stirčáková