AKO SI ZARIADIŤ ŽIVOT PO SKONČENÍ ŠKOLY

Publikované:

AKO SI ZARIADIŤ ŽIVOT PO SKONČENÍ ŠKOLY

Besedy
beseda ako po skončení školy

Žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili 12. apríla 2023 na prednáške s pracovníčkou ÚPSVaR Stropkov. Ing. D. Madzinová im poskytla cenné informácie o tom, ako si zariadiť život po skončení školy, kde, kedy a ako požiadať o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie. Išlo aj o praktické rady týkajúce sa pohovorov s potenciálnymi zamestnávateľmi, ako napísať žiadosť o zamestnanie či motivačný list.

Na besede žiaci získali dôležité informácie, ktoré sa im určite zídu nielen po skončení štúdia na strednej škole.

 

Mgr. Miroslava Gičová