Štatút Rady školy pri Spojenej škole, Duchnovičova 506 v Medzilaborciach