Inovatívne výučbové materiály

V projekte Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji  pracujeme na tvorbe, resp. inovácii a realizácii školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce.

 

 

Školské vzdelávacie programy

Vzdelávacie materiály

Školské vzdelávacie programy

Učebné odbory

2-ročné

3-ročné

Študijné odbory

Nadstavbové odbory

 

Vzdelávacie materiály

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2447 K mechanik hasičskej techniky
2464 H strojný mechanik
2682 K mechanik počítačových sietí
3178 F výroba konfekcie
3355 H stolár
6442 K obchodný pracovník
6456 H kaderník
6426 L vlasová kozmetika