Školské vzdelávacie programy

V projekte Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji,  pracujeme na tvorbe, resp. inovácii a realizácii školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce.

Školské vzdelávacie programy

Učebné odbory

2-ročné

3-ročné

Študijné odbory

Nadstavbové odbory

  • 3347 L drevárska a nábytkárska výroba
  • 6426 L vlasová kozmetika
 

Vzdelávacie materiály

Učebné texty