Vitalita na škole v Medzilaborciach

Cieľ projektu:

  • zlepšenie výučby hodín telesnej výchovy
  • kvalitnejší tréningový proces
  • rozšírenie záujmu o nové športy ako sú florbal

 

Škola chce obnoviť športové potreby a takto prispieť k zlepšeniu výučby hodín telesnej výchovy. Našim cieľom je vytvárať kvalitné prostredie na rozvoj športu na našej škole. V súčasnej dobe je veľmi dôležité, ak naši žiaci zostávajú a venujú sa športu aj po skončení vyučovania. Takto by sme im vytvorili vhodnejšie prostredie na ich aktívny športový život.