Stredná odborná škola

polytechnická

Andyho Warhola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348