Zápis zo zasadnutia Rady školy (konaného dňa 17.12.2019)