header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

 • 2019
 • 2018

  2018

  Stredná odborná škola Andyho Warhola Medzilaborce v období 04/2018 realizovala prieskum trhu:

  Predmet: Traktorová kosačka McCulloch M145

  Hodnota zákazky: 1685 € s DPH

  Úspešný uchádzač: Ing. Erik Jedinák, Andy Warhola 120, 068 01 Medzilaborce

  Medzilaborce 30.04.2018

  Spracoval: Ing. Vladislav Kvaska


  Stredná odborná škola Andyho Warhola Medzilaborce v období 01/2018 realizovala prieskum trhu:

  Predmet: Lyžiarsky kurz

  Hodnota zákazky: 1150 € s DPH

  Úspešný uchádzač: Ivan MURDZIK I.K.Z., Závažná Poruba 550, 032 02 ZÁVAŽNÁ PORUBA

  Medzilaborce 22.11.2017

  Spracoval: Ing. Slavomír Gališin

 • 2017

  2017

  Predmet: Lyžiarsky kurz

  Hodnota zákazky: 3250 € s DPH (27 žiakov, ubytovanie, plná penzia, ski-pasy)

  Úspešný uchádzač: Ivan MURDZIK I.K.Z. ,Závažná Poruba 550, 032 02 ZÁVAŽNÁ PORUBA

  Medzilaborce 09.01.2017

  Spracoval: Ing. Slavomir Gališin


  Predmet: Rekonštrukcia sprchy

  Hodnota zákazky: 2 267,06 € s DPH (prerobenie teplej vody, batéria – 8 ks, obklad – 25 m2, dlažba 11,5 m2, umývadlo (žľab), zníženie stropu, prerobenie odpadu, demolácia a vývoz odpadu + práca)

  Úspešný uchádzač: Gabriel Lukačik - MULTIDOM, Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce

  Medzilaborce 13.11.2017

  Spracoval: Ing. Vladislav Kvaska


  Predmet: Výmena žiaroviek, trubíc, reflektorov a elektroinštalačná práca

  Hodnota zákazky: 3 800 € s DPH (70 ks LED žiarovky E27 12W/1020lm, studená=100W, 496 ks LED trubice T8 20W/1940lm 120 cm obojstranná studená a 10 ks LED reflektor Professional 150W/13500lm, bez senzora, neutrálna=1350W, 6 ks vypínačov, 1 ks zásuvka, odvoz a likvidácia odpadu a elektroinštalačné práce spojené s výmenou)

  Úspešný uchádzač: Ľudmila Krajňaková, Krásny Brod 122, 068 01 Medzilaborce

  Medzilaborce 20.11.2017

  Spracoval: Ing. Vladislav Kvaska


  Predmet: Lyžiarsky kurz

  Hodnota zákazky: 3250 € s DPH

  Úspešný uchádzač: Ivan MURDZIK I.K.Z., Závažná Poruba 550, 032 02 Závažná Poruba

  Medzilaborce 10.11.2017

  Spracoval: Ing. Slavomír Gališin

 • 2016

  2016

  Predmet: Maliarske a natieračské práce v interiéroch SOŠ Andyho Warhola

  Hodnota zákazky: 2428,25 € s DPH

  Úspešný uchádzač: Ľudmila Krajňaková, Krásny Brod 122, 068 01 Medzilaborce

  Medzilaborce 22.07.2016

  Spracoval: Ing. Vladislav Kvaska


  Predmet: Lyžiarsky kurz

  Hodnota zákazky: 3904 € s DPH

  Úspešný uchádzač: Ivan MURDZIK I.K.Z., Závažná Poruba 550, 032 02 ZÁVAŽNÁ PORUBA

  Medzilaborce 03.12.2016

  Spracoval: Ing. Slavomír Gališin

 • 2015

  2015

  Predmet: Lyžiarsky kurz

  Hodnota zákazky: 4800 € s DPH (32 žiakov, 4x ubytovanie s celodennou stravou, doprava a skipasy v cene)

  Úspešný uchádzač: CK CERES , Kominírska 5 , 83104 Hotel Morava – Tatranská Lomnica

  Medzilaborce 3.12.2015

  Spracoval: Ing. Slavomir Gališin


  Predmet zákazky: Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky v rámci projektu s názvom „Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach“, ktorý bol schválený v rámci OP Vzdelávanie

  Hodnota zákazky: 32 750,- € s DPH

  Úspešný uchádzač: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, pobočka Prešov, Strojnícka 1, 080 06 Prešov

  Medzilaborce 19.1.2015

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec

 • 2014

  2014

  Predmet zákazky: Ubytovanie a strava v dňoch 24.11.- 26.11.2014 pre 40 osôb – prezentácia modelovej žiackej firmy na veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v rámci projektu s názvom „Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach“, ktorý bol schválený v rámci OP Vzdelávanie

  Hodnota zákazky: 4 680,- € s DPH

  Úspešný uchádzač: OMEGA Investments s.r.o, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

  Medzilaborce 23.10.2014

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec


  Predmet zákazky: Doprava v dňoch 24.11.-26.11.2014 pre 40 osôb – prezentácia modelovej žiackej firmy na veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v rámci projektu s názvom „Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach“, ktorý bol schválený v rámci OP Vzdelávanie

  Hodnota zákazky: 1 279,92 € s DPH

  Úspešný uchádzač: Štefan Dura AUTOLAS, Duchnovičova 106, 068 01 Medzilaborce

  Medzilaborce 23.10.2014

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec


  Predmet zákazky: Letáky, skladačky, plagáty, označenie projektu – nálepky, rollup tabule – grafická príprava a tlač v rámci projektu s názvom Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorý bol schválený v rámci OP Vzdelávanie

  Hodnota zákazky: 1 502,24 € s DPH

  Úspešný uchádzač: TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Košická 32/A, 080 01 Prešov

  Medzilaborce 23.10.2014

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec


  Predmet zákazky: Spotrebný tovar a prevádzkový materiál v rámci projektu s názvom Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorý bol schválený v rámci OP Vzdelávanie

  Hodnota zákazky: 1 981,88 € s DPH

  Úspešný uchádzač: Vlasta Kolesárová – ALLES, s.f., Mierová 289, 068 01 Medzilaborce

  Medzilaborce 23.10.2014

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec


  Predmet zákazky: Školiaci materiál a potreby v rámci projektu s názvom Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorý bol schválený v rámci OP Vzdelávanie

  Hodnota zákazky: 4 466,70 € s DPH

  Úspešný uchádzač: PUBLIX s.r.o., Moyzesova 36, 040 01 Košice

  Medzilaborce 23.10.2014

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec


  Predmet zákazky: Príprava pedagógov ekonómie prostredníctvom školení zameraných na tvorbu modelovej žiackej firmy v rámci projektu s názvom Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorý bol schválený v rámci OP Vzdelávanie

  Hodnota zákazky: 10 800,- € s DPH

  Úspešný uchádzač: RM Reward & Management s.r.o., Belinského 5, 851 01 Bratislava

  Medzilaborce 23.10.2014

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec


  Stredná odborná škola Andyho Warhola Medzilaborce v období 10-12/2013 realizovala zákazku:

  Predmet zákazky: Zriadenie troch kotolní v objektoch školy

  Hodnota zákazky: 200 000,- € s DPH

  Úspešný uchádzač: BYTSERVIS-SK, spol. s r.o., Stropkovská 473, 089 01 Svidník

  Medzilaborce 27.01.2014

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec


  Informácia o zákazke

  SOŠ AW v Medzilaborciach ako verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky:
  Zabezpečenie služieb v rámci projektu s názvom: Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorý bol schválený v rámci OP Vzdelávanie.

  Jedná sa o zabezpečenie nasledovných pozícií:

  1. Projektový manažér

  Projektový manažér zabezpečuje organizáciu manažmentu celého projektu, vrátane riadenia projektu. Rozsah práce počas 18 mesiacov realizácie projektu.

  2. Manažér publicity

  Manažér publicity zodpovedá za prezentáciu projektu. Podieľa sa na tvorbe propagačných materiálov, reklamy v súvislosti s realizáciou projektu, informovanosť v médiách. Rozsah práce počas 18 mesiacov realizácie projektu.

  3.Manažér monitoringu

  Manažér monitoringu zabezpečuje monitoring projektu v zmysle zmluvy o NFP, pripravuje priebežnú, záverečnú a následnú monitorovaciu správu projektu. Rozsah práce počas 18 mesiacov realizácie projektu.

  Kontaktná osoba ohľadom ďalších podrobností na predloženie cenovej ponuky:

  Mgr. Karel Mazanec
  Telefón: +421 577321348
  Email: ekonom@sosawarhola-ml.vucpo.sk

  Zverejnené dňa 27.01.2014


  Predmet zákazky: Zabezpečenie služieb v rámci projektu z názvom Inovácia obsahu metód vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorý bol schválený v rámci OP Vzdelávanie

  Hodnota zákazky: 6 991,20 € s DPH

  Úspešný uchádzač: Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov, Prostejoska 117/A,080 01 Prešov

  Medzilaborce 24.04.2014

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec


  Predmet zákazky: Obnova športových potrieb určených na výučbu telesnej výchovy v SOŠ Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, ktorý bol financovaný z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

  Hodnota zákazky: 7 182,- € s DPH

  Úspešný uchádzač: e-sport,s.r.o. Košická 24, 066 01 Humenné

  Medzilaborce 24.04.2014

  Spracoval: Mgr. Karel Mazanec

 • 2013

  2013

  Predmet obstarávania: Zriadenie 3 kotolni v objektoch školy – havarijný stav

  Metóda verejného obstarávania: Priame rokovacie konanie (§58 zákona č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.